Usluge korporativnog savetovanja

 

Na strani prodavca ili kupca, pružamo sledeće usluge:

·         pomoc prilikom kupovine preduzeca i statusnih promena
·         usluge u privatizaciji i restrukturiranju
·         izrada finansijskih i poreskih due diligence izveštaja
·         procena vrednosti imovine i kapitala
·         izrada biznis planova

·         pomoc prilikom kupovine preduzeca i statusnih promena

·         usluge u privatizaciji i restrukturiranju

·         izrada finansijskih i poreskih due diligence izveštaja

·         procena vrednosti imovine i kapitala

·         izrada biznis planova