Usluge finansijskog konsaltinga

 

Zahvaljujući raznovrsnim znanjima i iskustvima u mogućnosti smo da rukovodstvu klijenta asistiramo u rešavanju bilo koje vrste poslovnih problema sa kojima se suočava i pružimo sledeće usluge finansijskog i poslovnog konsaltinga:

·         organizacija računovodstva (ustrojavanje i unapređenje računovodstvene funkcije, tokova dokumentacije i sistema internih kontrola)
·         pomoć u primeni MRS/MSFI (tumačenja, prva primena, računovodstvene politike i napomene uz finansijske izveštaje, ...)
·         izrada specijalnih bilansa (konsolidovani, bilansi spajanja i razdvajanja, likvidacioni...)
·         pomoć u sastavljanju konsolidovanih finansijskih izveštaja