Poreski konsalting

 

U cilju vođenja poreskih evidencija u saglasnosti sa propisima, kao i legalnog smanjivanja poreskih obaveza klijenata, u mogućnosti smo da pružimo sledeće usluge:

·         saveti i odgovori na pitanja iz oblasti poreskog zakonodavstva
·         sastavljanje poreskih bilansa, prijava i obrazaca (za firme i fizicka lica)
·         izbegavanje medunarodnog dvostrukog oporezivanja
·         savetovanje u vezi sa transfernim cenama
·         poreska revizija (detaljna provera uskladenosti svih poreskih oblika sa propisima)
·         poresko planiranje i optimizacija
·         podrška u sudskim sporovima

·         saveti i odgovori na pitanja iz oblasti poreskog zakonodavstva

·         sastavljanje poreskih bilansa, prijava i obrazaca (za firme i fizicka lica)

·         izbegavanje medunarodnog dvostrukog oporezivanja

·         savetovanje u vezi sa transfernim cenama 

·         izrada studija o transfernim cenama

·         poreska revizija (detaljna provera uskladenosti svih poreskih oblika sa propisima)

·         poresko planiranje i optimizacija

·         podrška u sudskim sporovima