Trgovina

 

Kompanije koje posluju u sektoru trgovine izložene su pretnjama koje proizilaze iz ekonomske krize, smanjenja potrošnje, nedostatka likvidnosti, pogrešnog upravljanja zalihama i neadekvatne logistike, kao i promenama na tržištu i u pravnoj regulativi.

Jedan od glavnih trendova u sektoru trgovine je progresivna koncentracija tržišta, kao i konsolidacijski procesi, spajanja i preuzimanja.  

MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo razume potrebe sektora trgovine u Srbiji. Specijalizovani smo za reviziju, poreske i druge konsultantske usluge. Takođe, pružamo smernice u glavnim transakcijama, uključujući merdžere i akvizicije. Sa našim iskustvom i uz MOORE STEPHENS globalnu mrežu, u mogućnosti smo da vam pružimo međunarodno povezane usluge kako bi ostvarili maksimalnu korist.