Proizvodnja

 

Sektor proizvodnje se suočava sa kompleksnim izazovima više nego ikada ranije. Globalno tržište, usled sve većeg pritiska konkurencije, zahteva proizvodnju kvalitetnijih roba, uz snižavanje troškova proizvodnje i skraćenje rokova isporuke. Uspešne kompanije su orijentisane na kupce, nastojeći da proizvode više uz manje troškove.

MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo ima neophodna znanja o sektoru proizvodnje kao celini, kao i o specifičnostima pojedinih podsektora.