Građevinarstvo

 

Stručnjaci u MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo su među najiskusnijim u građevinskoj industriji. Pružajući usluge klijentima građevinarstva, naši revizori su boravili na gradilištima u više od 10 zemalja sveta. Ogromno iskustvo i znanje o građevinskoj industriji koje poseduju naši revizori omogućava bolje razumevanje tipičnih problema ovog sektora i omogućava nam da ponudimo našim klijentima sveobuhvatne usluge koje zadovoljavaju sve njihove potrebe i zahteve. Kao stručnjaci u ovoj industriji, možemo da pružimo više od obavezne revizije.