Finansijski sektor

 

Finansijski sektor je regulisani sektor koji dolazi u centar pažnje u poslednjih nekoliko godina što je rezultiralo još većim regulatornim zahtevima.

MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo nalazi se na spisku firmi ovlašćenih za reviziju banaka od strane Narodne banke Srbije. Imamo dugogodišnju saradnju sa brojnim bankama, osiguravajućim društvima i brokerima i u mogućnosti smo da vam pružimo kvalitetnu uslugu, vredne savete i podršku potrebnu za uspeh vaše firme.

Članstvo u međunarodnoj grupaciji MOORE STEPHENS kao i saradnja sa ostalim članicama grupe širom sveta omogućuju nam odlično poznavanje i razumevanje bankarskog i finansijskog sistema kako u Srbiji tako i u drugim zemljama.