Reference - Sektori

 

Odnosi sa klijentima su u osnovi svega što činimo. Cilj nam je da uspostavimo blisku i dugoročnu saradnju sa svakim od njih, kako bi bolje razumeli njihove potrebe i opravdali očekivanja. Zadobili smo poverenje i stvorili široku bazu klijenata od kojih su mnogi sa nama od osnivanja.

Naši klijenti su: mala i velika preduzeća, porodične firme i listirane kompanije u domaćem ili stranom vlasništvu... Na našoj referencnoj listi je više od 300 klijenata iz svih privrednih delatnosti i finansijskog sektora, a takođe i veliki broj nevladinih organizacija, javnih preduzeća i jedinica lokalne samouprave. Među klijentima kojima pružamo usluge revizije ili računovodstvene i poreske usluge, nalazi se više vodećih evropskih i svetskih kompanija.

Samostalno, ili u saradnji sa Moore Stephens LLP London, obavili smo veliki broj revizija projekata implementiranih u Srbiji finansiranih od strane najvećih svetskih donatora. Kao članovi međunarodnih konzorcijuma učestvovali smo u prodaji ili kupovini nekih od najvećih građevinskih i telekomunikacionih kompanija u Srbiji i regionu.