Istorija

 

Osnovani smo 1994. godine kao pravni sledbenik sektora za reviziju bivše Službe društvenog knjigovodstva (SDK) Srbije.

SDK je u periodu od 1973. godine pa sve do ranih 90-ih godina jedina pružala usluge revizije u bivšoj Jugoslaviji, na osnovu ugovora sa Coopers & Lybrand London, koji je uključivao transfer metodologije i obuku kadrova. Ponosni smo na činjenicu da su naše starije kolege učile reviziju u njenoj postojbini, u vreme kada je reč revizija bila potpuno nepoznata u ovom delu Evrope.

Početkom 1994. godine, sa dolaskom vodećih revizorskih kompanija u Srbiju, osnovano je komercijalno revizorsko preduzeće „Revizija i računovodstvo“ a.d. u vlasništvu države u koje je prešao skoro celokupni revizorski kadar SDK, a od kojih se njih desetak još uvek nalazi u našim redovima. Od samog osnivanja preduzeća pokrenut je i proces njegove privatizacije, koji je konačno okončan 2008. godine kupovinom preduzeća od strane konzorcijuma zaposlenih.

Svesni potrebe za uključenje u globalni računovodstveni biznis, 2002. godine smo pristupili međunarodnoj računovodstvenoj asocijaciji Midsnell Group International (MGI) u čijem sastavu smo bili do 2008. godine. U tom periodu poslovali smo pod nazivom „MGI Revizija i Računovodstvo“. Ova saradnja donela nam je dragocena međunarodna iskustva i pomogla da ustanovimo više profesionalne i organizacione standarde.

U težnji da svojim klijentima pružimo veću prohodnost na međunarodno tržište kapitala, a zaposlenima metodološku podršku i međunarodnu stručnu obuku, krajem 2008. godine postali smo punopravni član Moore Stephens International Limited.