Zašto izabrati nas?

 

 

10 prednosti zaposlenja u Moore Stephens-u 

 

 

 

     

1

Politika zapošljavanja

Mi u Moore Stephens-u smo svesni da su zaposleni (odnosno njihovo znanje, posvećenost poslu i pripadnost kolektivu) najznačajniji segment našeg ukupnog poslovanja, zbog čega selektovanju kadrova pridajemo izuzetan značaj. Ponosni smo na činjenicu da svi kandidati, kao i svi zaposleni, imaju jednake šanse, bez obzira na socijalni položaj, rodnu, versku i nacionalnu pripadnost. U našim redovima nećete pronaći takozvane "VIP početnike" koji su zaposleni zarad protivusluga, jer smo svesni dugoročno pogibeljnog uticaja ovakve kadrovske politike na radni moral i timski duh kolektiva.

     

2

Ko može biti deo našeg tima

Politika zapošljavanja u firmi je da se  zapošljavaju isključivo svršeni studenti državnih  fakulteta, pri čemu u odeljenje revizije prednost imaju kandidati ekonomskog fakulteta, računovodstveni smerovi. Selektovani kandidati uobičajeno polažu veći broj testova: psihološki, opšte informisanosti, znanja jezika, korišćenja excela,... ali ne i test znanja, jer smatramo da su to već učinili vaši profesori, zbog čega se posebno vrednuje viši prosek ocena i kraći rok studiranja. Tek na kraju pripravničkog staža, obavezno se polaže  test znanja u formi pripravničkog ispita, čije polaganje je, uz pozitivne ocene rada i ponašanja od strane nadređenih, uslov za zasnivanje stalnog radnog odnosa i napredovanje u karijeri.

     

3

Prenošenje znanja 

Starosna i kvalifikaciona struktura zaposlenih u firmi je izrazito povoljna, što omogućava formiranje revizorskih timova optimalne strukture. Skoro polovinu ukupnog broja zaposlenih revizora čine zaposleni u menadžerskim zvanjima (21 ovlašćeni revizor), a organizacija posla je takva da oni redovno uzimaju učešće u timskom radu na terenu. Pri delegiranju posla izbegava se da mladi dobijaju uvek iste revizorske zadatke i vrše puko popunjavanje forme bez informacije o suštini posla koji rade, što je inače čest slučaj. Na ovaj način postiže se znatno brži prenos znanja na mlađe kadrove i omogućuje da u prvim godinama karijere steknu znatno šira znanja u odnosu na svoje kolege u najvećim revizorskim firmama.

     

4

Stručno usavršavanje

Zaposlenima na raspolaganju stoji brojna stručna literatura i elektronske baze i zbirke propisa. Stručno usavršavanje zaposlenih se sprovodi u kontinuitetu na internim obukama, kao i prisustvovanjem eksterno organizovanim seminarima i treninzima, u zemlji i inostranstvu. Zaposlenima sa iskazanim iznadprosečnim radnim rezultatima finansira se polaganje ispita za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora, kao i druge stručne specijalizacije. U prostorijama firme se u sklopu radnog vremena redovno održava napredna obuka engleskog jezika, od strane profesora kome je engleski maternji jezik, a sa kojim firma ima dugogodišnju uspešnu saradnju. Izuzetno, firma plaća zaposlenima i eksternu obuku drugog stranog jezika.

     

5

Duh kolektiva

Poslovna kultura u firmi je takva da se podstiču prijateljski, gotovo familijarni odnosi među zaposlenima, a sputava rivalstvo i karijerizam. Hijerarhija je znatno manje primetna nego u drugim sličnim  firmama. Neguje se kolektivni duh, a i zaposleni koji su iz raznih razloga (što je imanentno našoj profesiji) napustili firmu ostaju joj kasnije privrženi. Tradicionalne manifestacije poput Team building, Alumny day i Client reception, kao i sportski dani,  održavaju se svake godine i na njima uzimaju učešće svi zaposleni, a što je u najvećim firmama uobičajeno privilegija menadžerskog kadra.

     

6

Više kod kuće

Prednost naše firme je što pored centrale u Beogradu jedina ima i ogranke u važnim regionalnim centrima (Novi Sad, Niš, Zrenjanin), a zaposleni u njima obavljaju najveći deo poslova na "svojoj" teritoriji.  Ovo nam omogućuje da poslove obavimo istovremeno efikasno i uz minimalno potreban broj noćenja zaposlenih van njihovog mesta stanovanja. Učestalo i dugo odsustvo od kuće, po pravilu u lošim provincijskih hotelima, se u praksi pokazalo kao jedan od značajnih destimulišućiih faktora za zaposlene u konkurentskim firmama.  Kod nas se na terene najčešće odlazi i vraća istog dana, uz korišćenje  flote od osam novih službenih automobila u vlasništvu firme.

     

7

Prilika za putovanja

Kao društveno odgovorna kompanija, Moore Stephens već dugi niz godina finansira projekat "Putujemo u Evropu" posredstvom koga je veliki broj studenata besplatno putovao po Evropi i upoznavao druge kulture. Zahvaljujući značajnim klijentima sa preko graničnim poslovanjem, kao i kroz saradnju sa članicama Moore Stephens-a iz drugih zemalja, prilikom obavljanja revizije značajan broj naših zaposlenih ima priliku da putuje u inostranstvo. Osim zemalja regiona, naši zaposleni (uključujući i one u seniorskim i juniorskim zvanjima) su boravili i u nekoliko desetina drugih zemalja na svim kontinentima osim Australije. Za one koji vole da putuju to može biti dobra vest, a za ostale, informacija da se na terene u inostranstvu putuje samo uz prethodnu saglasnost zaposlenog.

     

8

Radni prostor 

Zaposlenim na raspolaganju stoji savremeno opremljen, svetao i prirodno klimatizovan poslovni prostor u centralnim gradskim područjima, kao i najsavremenija računarska i druga oprema.  Pri tome svi zaposleni, uključujući i najmlađe, imaju svoj sopstveni radni prostor, što znači da nije u primeni koncept open space-a, kao ni tzv. "vrućih stolica", odnosno stolova koje deli više zaposlenih - po pravilu onih najmlađih. Početak radnog vremena je klizan, a samo radno vreme fleksibilno, naravno uz uslov da se posao obavi na vreme. Dress code i ostala uobičajena pravila korprorativnog ponašanja su na snazi, ali su manje striktna i dozvoljavaju više individualnosti zaposlenima.

     

9

Zarade i beneficije

Politika zarada je da su one niske u prvim godinama dok zaposleni više uče nego što doprinose, a u kasnijim godinama progresivno rastu i prate radni doprinos zaposlenih. Zaposlenima se pored osnovne zarade isplaćuju troškovi dolaska na posao i dnevnice na službenom putu, kao i dodatne beneficije poput jubilarnih nagrada i otpremnina, a pojedine kategorije zaposlenih dobijaju prigodne novogodišnje paketiće i osmomartovske poklone. Kao povoljnost, za sve zaposlene je organizovana dopunska zdravstvena zaštita u privatnom domu zdravlja Vizim, besplatna za sve osnovne preglede i laboratorijske analize, kao i  veliki broj specijalističkih pregleda. Takođe su o trošku firme svi zaposleni osigurani na visoke sume osiguranja od rizika nesreće i bolesti.

     

10

Socijalna odgovornost

Revizija je izuzetno zahtevan posao, a našim starijim kolegama nije uvek lako da prate česte promene standarda i metodologije, a posebno primenu novih tehnologija. Zbog toga se uobičajeno dešava da se, onima koji na vreme sami ne prepoznaju da više ne mogu da prate nametnuti tempo, poslodavac zahvali na saradnji, te u poznim godinama karijere bivaju prinuđeni da traže neki novi početak. Kod nas u Moore Stephensu to nije slučaj, niti će biti. Po cenu niže ukupne profitabilnosti, svim zaposlenima koji pokazuju minimum truda se pronalazi adekvatno radno mesto, dok jednog dana od strane kolega ne budu ispraćeni u zasluženu penziju.

Svesi smo da dalji razvoj i budući uspeh firme zavise od kvaliteta članova našeg tima. Cilj nam je da naši zaposleni budu zadovoljni i motivisani za napredovanje u karijeri. Podržavamo i podstičemo lične i profesionalne aspiracije svih članova našeg tima. 
To podrazumeva:
Profesionalni razvoj 
U Moore Stephens Revizija i Računovodstvo nastojimo da stvorimo podsticajno okruženje kroz kontinuiranu profesionalnu edukaciju. Zaposlenima obezbeđujemo  internu i eksternu obuku u vidu radionica, seminara i drugih trening programa u saradnji  sa vodećim predavačeima iz raznih oblasti kao što su revizija, računovodstvo, porezi, finansije itd..
Competitive remuneration
Doprinos firmi se prepoznaje i vrednuje kroz veoma razrađenu strukturu nagrađivanja.. Pored osnovne plate nudimo primamljive beneficije i kompenzacije..
Otvoreno i prijateljsko okruženje
Posebnu pažnju posvećujemo stvaranju prijateljskog radnog okruženja u kome se podstiču timski rad i razmena ideja. Svake godine organizujemo team building putovanje za sve naše zaposlene.