Kako se prijaviti

 

Zahvaljujući kontinuiranoj ekspanziji u stalnoj smo potrazi za ambicioznim osobama. Prijavu pošaljite na office@revizija.co.rs. Mi ćemo vaše podatke čuvati narednih godinu dana i kontaktirati vas ukoliko se ukaže potreba za kadrovima koja odgovara vašim kvalifikacijama.

Proces zapošljavanja u MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo sastoji se iz sledećih koraka:

• Pošaljite CV i propratno pismo na srpskom jeziku;

• Preliminarna selekcija kadrova vrši se na osnovu pristiglih prijava;

• Kadrovi koji zadovoljavaju postavljene kriterijume pozivaju se na razgovor i testiranje u cilju ocenjivanja veština i kvalifikacija zahtevanih za traženu poziciju;

• Kandidatima koji ostvare najbolje rezultate nudimo posao.

 

Zahvaljujući kontinuiranoj ekspanziji u stalnoj smo potrazi za ambicioznim osobama. Prijavu pošaljite na office@revizija.co.rs.  Mi ćemo vaše podatke čuvati naredih godinu dana i kontaktirati vas ukoliko se ukaže potreba za kadrovima koja odgovara vašim kvalifikacijama.
Proces zapošljavanja u Moore Stephens Revizija i Računovodstvo sastoji se iz sledećih koraka:
• Pošaljite CV i propratno pismo na srpskom jeziku
• Preliminarna selekcija kadrova vrši se na osnovu pristiglih prijava 
• Kadrovi koji zadovoljavaju postavljene kriterijume pozivaju se na razgovor i testiranje u cilju ocenjivanja veština i kvalifikacija zahtevanih za traženu poziciju
• Kandidatima koji ostvare najbolje rezultate nudimo posao